Terms and Conditions

Welkom bij de Ondévit Fondation (Ondévit Stichting)

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Stichting Ondévit.

Fondation Ondévit bevindt zich op:

Ondévit Fondation, kerklaan 3, Rijswijk – 2282CD, Nederland

Door deze website te bezoeken gaan wij ervan uit dat u deze algemene voorwaarden volledig accepteert. Blijf de website van Stichting Ondevit niet gebruiken

als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer Notice en op enige of alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die deze website bezoekt en de algemene voorwaarden van het Bedrijf accepteert. “Het bedrijf”, “Onszelf”, “Wij”, “Ons” en “Ons”, verwijst naar ons Bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst naar zowel de Klant als naar onszelf, of de Klant of onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de acceptatie en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de Klant op de meest geschikte manier uit te voeren, hetzij door middel van formele vergaderingen van een vaste duur, hetzij op een andere manier, met het De behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten / producten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderhevig aan de geldende wetgeving van Nederland. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en / of hij / zij of zij, worden als onderling verwisselbaar beschouwd en verwijzen daarom naar same.

Cookies

Wij gebruiken het gebruik van cookies. Door de website van Fondation Ondevit te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid van Fondation Ondevit. De meeste moderne interactieve websites gebruiken cookies om ons in staat te stellen gebruikersgegevens voor elk bezoek op te vragen. Cookies worden in sommige delen van onze site gebruikt om de functionaliteit van dit gebied en het gebruikersgemak voor de bezoekers mogelijk te maken. Sommige van onze gelieerde / advertentiepartners kunnen ook cookies gebruiken.Licentie

Tenzij anders vermeld, hebben Fondation Ondevit en / of zijn licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten op alle materiaal van Fondation Ondevit. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van http://ondevit.com bekijken en / of afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik, met inachtneming van beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

Je moet niet:

 • Publiceer materiaal van http://ondevit.com
 • Materiaal verkopen, verhuren of sublicentiëren van http://ondevit.com
 • Reproduceer, dupliceer of kopieer materiaal van http://ondevit.com

Verdeel inhoud van Fondation Ondevit opnieuw (tenzij inhoud specifiek is gemaakt voor herdistributie).

Hyperlinking naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken:

 • Overheidsinstellingen;
 • Zoekmachines;
 • Nieuwsorganisaties;

Online distributeurs van directory’s wanneer zij ons in de directory vermelden, kunnen naar onze website linken op dezelfde manier als ze hyperlinks naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven hebben; en Systemwide Accredited Businesses, behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsfondsen, die geen hyperlinks naar onze website hebben.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet onterecht impliceert sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkspartij. We kunnen naar eigen goeddunken andere linkverzoeken van de volgende typen organisaties overwegen en goedkeuren:

 • algemeen bekende informatiebronnen van consumenten en / of bedrijven, zoals Kamers van Koophandel, American Automobile Association, AARP en Consumentenbond; dot.com community sites;
 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen, met inbegrip van liefdadigheidsinstellingen,
 • online folderverdelers;
 • internet portals;
 • accountancy, advocaten en adviesbureaus waarvan de primaire klanten bedrijven zijn; en onderwijsinstellingen en handelsverenigingen.

We zullen verbindingsverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we vaststellen dat: (a) de koppeling geen ongunstige uitwerking zou hebben op ons of onze geaccrediteerde bedrijven (bijvoorbeeld handelsverenigingen of andere organisaties die inherent verdachte bedrijfstypes vertegenwoordigen, zoals werk-bij thuiskansen, mag niet worden gekoppeld); (b) de organisatie heeft geen onbevredigende staat van dienst bij ons; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid geassocieerd met de hyperlink opweegt tegen de afwezigheid van; en (d) wanneer de link in de context van algemene informatie over bronnen staat of anderszins consistent is met redactionele inhoud in een nieuwsbrief of een soortgelijk product dat de missie van de organisatie bevordert.

Deze organisaties kunnen naar onze homepage, publicaties of andere website-informatie linken zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet onterecht impliceert sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten; en (c) past binnen de context van de site van de linkspartij.

Als u lid bent van de organisaties die in paragraaf 2 hierboven worden vermeld en u bent geïnteresseerd in het linken naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar claude@onillon.com.

Vermeld uw naam, uw organisatienaam, contactgegevens (zoals een telefoonnummer en / of e-mailadres) en de URL van uw site, een lijst met alle URL’s waarvan u van plan bent om naar onze website te linken, en een lijst met de URL (‘s) op onze site waarnaar u wilt linken. Sta 2-3 weken toe voor een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt hyperlinks naar onze website maken: Door gebruik te maken van onze bedrijfsnaam; of

Door gebruik te maken van de uniforme resource locator (webadres) waarnaar wordt gelinkt; of

Door gebruik te maken van een andere beschrijving van onze website of materiaal dat is gekoppeld aan dat zinvol is binnen de context en het formaat van de inhoud op de site van de verbindende partij.

Het gebruik van het logo van de Stichting Ondevit of andere kunstwerken is niet toegestaan om een licentieovereenkomst zonder handelsmerken te koppelen.

iframes

Zonder voorafgaande toestemming en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag u geen frames rond onze webpagina’s maken of andere technieken gebruiken die op enigerlei wijze de visuele presentatie of het uiterlijk van onze website wijzigen.

Voorbehoud van rechten

We behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken te verzoeken dat u alle links of een bepaalde link naar onze website verwijdert. U stemt ermee in om alle links naar onze website onmiddellijk te verwijderen op een dergelijk verzoek. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk moment te wijzigen. Door door te gaan met het linken naar onze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en zich te houden aan deze voorwaarden en bepalingen voor het koppelen.

Verwijdering van links van onze website

Als u een link op onze website of een gelinkte website om welke reden dan ook aanstootgevend vindt, kunt u hierover contact met ons opnemen. We zullen overwegen om links te verwijderen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct is, kunnen we niet garanderen dat deze volledig is

of nauwkeurigheid; noch zetten we ons in om ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website actueel wordt gehouden.

Inhoudelijke aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims die voortvloeien uit of zijn gebaseerd op uw website. Er mogen geen links worden weergegeven op een pagina op uw website of in een context die content of materiaal bevat die kan worden geïnterpreteerd als smadelijk, obsceen of crimineel, of die de overtreding of andere schending van eender welke inbreuk overtreedt, anderszins schendt of pleit rechten van derden.

ontkenning

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die door de wet worden geïmpliceerd met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheden). Niets in deze disclaimer zal:

 • beperk of sluit onze of uw aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid; beperk of sluit onze of uw aansprakelijkheid uit voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • een of meer van onze of uw aansprakelijkheden beperken op een manier die volgens de toepasselijke wetgeving niet is toegestaan; of sluit een van onze of uw aansprakelijkheden uit die niet mogen worden uitgesloten volgens de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid uiteengezet in deze Sectie en elders in deze disclaimer: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer of met betrekking tot het onderwerp van deze disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contracten, uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en uit hoofde van schending van de wettelijke plicht.

Voor zover de website en de informatie en diensten op de website kosteloos worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies of schade van welke aard dan ook.

Credit- en contactinformatie

Deze pagina Voorwaarden en condities is gemaakt op de generator termsandconditionstemplate.com. Neem contact met ons op als u vragen heeft over een van onze voorwaarden.