Algemene verkoopvoorwaarden e-commerce

Deze voorwaarden zijn voor een deel goedgekeurd door de Ondévit Stichting (Stichting Nederland Ondévit), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd Kerklaan 3, 2282CD Rijswijk Nederland ingeschreven in het handelsregister van Den Haag onder nummer 41155925 hierna te noemen “Ondévit Stichting” en het beheer van Ondevit.therapists.utilities.eu website, en ten tweede door een natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop via de website ondevit.com hierna te noemen “koper” te maken.

Artikel 1. Doel

Deze voorwaarden hebben tot doel de contractuele relatie tussen Ondévit Stichting en de koper en de voorwaarden van toepassing op alle aankopen via de website Ondevit.com definiëren. De overname van een product via deze site houdt de aanvaarding door de koper van deze verkoopvoorwaarden dat de koper erkent alvorens opdracht te hebben gelezen. Voor elke transactie, verklaart de koper in de eerste plaats dat de aankoop van producten op de site Ondevit.com is niet direct gerelateerd aan zijn professionele activiteit en is beperkt tot een strikt persoonlijk gebruik en hebben ook volledige rechtsbevoegdheid, waardoor hij kan deelnemen onder deze verkoopvoorwaarden.

De Ondévit Stichting behoudt zich het recht voor om op elk moment deze voorwaarden van de verkoop, in om te voldoen aan nieuwe regelgeving of om het gebruik van de site te verbeteren. Als gevolg hiervan zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.

Artikel 2. Producten

De aangeboden producten zijn die vermeld op Ondevit.com website van de Ondévit Stichting binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De Ondévit Stichting behoudt zich het recht voor om het productassortiment op elk moment te wijzigen. Elk product wordt op de website gepresenteerd als een beschrijving van zijn belangrijkste technische kenmerken. De foto’s zijn zo getrouw mogelijk maar houden de verkoper niet bezig. De verkoop van de producten op de Ondevit.com-website is bedoeld voor alle ingezeten kopers in landen die de toegang tot hun grondgebied van deze producten volledig toestaan.

Artikel 3. Tarieven

De prijzen op de productfiches van de internetcatalogus zijn prijzen in euro’s (€) inclusief alle belastingen (TTC), rekening houdend met de BTW die geldt op de dag van de bestelling of HT voor de professionals. Elke wijziging in het btw-tarief kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten. De Ondévit Stichting behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, op voorwaarde echter dat de prijs die op de dag van de bestelling in de catalogus is vermeld, de enige is die van toepassing is op de koper. De aangegeven prijzen zijn exclusief bezorgkosten, gefactureerd in aanvulling op de prijs van de gekochte producten volgens het totale bedrag van de bestelling

Artikel 4. Bestel- en betalingsvoorwaarden

Voordat een bestelling wordt geplaatst, moet de koper een account maken op de site Ondevit.com. Het gedeelte voor het maken van een account is rechtstreeks vanuit de zijbalk toegankelijk. Bij elk bezoek moet de koper, indien hij zijn account wenst te bestellen of raadplegen (orderstatus, profiel …), zichzelf identificeren met behulp van deze informatie.

 Betaling per cheque: de koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in de “winkelwagen”, wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties …), controleert het afleveradres of informeert een nieuwe. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper overhandigd, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betaalwijze van zijn keuze: “Betaling per cheque”. Ten slotte stelt de laatste stap voor om alle informatie te controleren, kennis te nemen en de huidige algemene verkoopvoorwaarden te accepteren door het overeenkomstige vakje aan te kruisen en hem vervolgens uit te nodigen om zijn bestelling te valideren door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve conclusie van het contract. Na validatie ontvangt de koper een bestelling om de registratie van zijn bestelling te bevestigen. Om de betaling te voltooien en de verwerking van de bestelling in gang te zetten, moet de koper dit bestelformulier afdrukken, vergezeld van zijn cheque die betaalbaar is gesteld aan “Stichting Ondévit” op het volgende adres: Stichting Ondévit Kerklaan 3 2282GK Rijswijk The Netherlands. Er mag geen contante betaling worden verzonden. Alleen cheques uitgegeven door een Franse bank worden geaccepteerd. Na ontvangst van de cheque wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. De Ondévit Stichting verzendt de producten niet eerder dan 2 werkdagen na ontvangst van de cheque die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud van bepalingen.

– Betaling via overschrijving: de koper selecteert de producten die hij wenst te bestellen in de “winkelwagen”, wijzigt indien nodig (hoeveelheden, referenties …), controleert het afleveradres of informeert een nieuwe. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper overhandigd, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betaalwijze van zijn keuze: “Betaling door overschrijving”. Ten slotte stelt de laatste stap voor om alle informatie te controleren, kennis te nemen en de huidige algemene verkoopvoorwaarden te accepteren door het overeenkomstige vakje aan te kruisen en hem vervolgens uit te nodigen om zijn bestelling te valideren door op de knop “Mijn bestelling bevestigen” te klikken. Deze laatste klik vormt de definitieve conclusie van het contract. Na validatie ontvangt de koper een bestelling om de registratie van zijn bestelling te bevestigen. Om de betaling te voltooien en de verwerking van de bestelling in gang te zetten, moet de koper contact opnemen met zijn bank om de overboeking overeenkomstig het bedrag van zijn bestelling over te maken naar de bankrekening van de Stichting Ondévit, waarvan de gegevens aan de koper worden meegedeeld . Na ontvangst van de overdracht wordt de bestelling verwerkt en wordt de koper hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. De Ondévit Stichting verzendt de producten niet eerder dan 2 werkdagen na ontvangst van de overdracht die overeenkomt met de bestelling, onder voorbehoud van bepalingen.

– Veilig betalen via PayPal of creditcard (via PayPal-systeem): de koper selecteert de producten die zij wenst te bestellen in de “mandje”, te wijzigen indien nodig (hoeveelheden, referenties …), controleer het afleveradres of informeer een nieuws. Vervolgens worden de verzendkosten berekend en aan de koper overhandigd, samen met de naam van de vervoerder. Vervolgens kiest de koper de betaalwijze van zijn keuze: “Betaling via Paypal”. De volgende stap is om alle informatie te controleren, te lezen en te accepteren deze voorwaarden door het controleren van het overeenstemmende vak, hem vervolgens uitgenodigd om zijn bestelling te bevestigen door te klikken op de knop “Bestelling bevestigen”. Ten slotte wordt de koper doorgestuurd naar de Paypal-interface om een ​​veilige Paypal account geloofsbrieven of persoonlijke creditcard te informeren. Als de betaling wordt geaccepteerd, wordt de bestelling geregistreerd en het contract definitief gevormd. Betaling per Paypal-rekening of per creditcard is onherroepelijk. In geval van frauduleus gebruik ervan, kan de koper de annulering van de card betaling te eisen, zullen de betalingen vervolgens opnieuw worden uitgegeven of terugbetaald. De aansprakelijkheid van de houder van een credit card wordt niet ingeschakeld als de betwiste betaling werd verricht op frauduleuze wijze bewezen, op afstand, zonder fysieke gebruik van de kaart. Om een ​​terugbetaling van frauduleuze kosten en bankkosten die de operatie zou kunnen genereren, moet de kaarthouder in het schrijven van de terugtrekking uit zijn bank binnen 70 dagen na de transactie of 120 dagen uitdaging te verkrijgen als het contract dat het verbindt het voorziet. De geïnde bedragen worden door de bank terugbetaald binnen maximaal één maand na ontvangst van het schriftelijke geschil door de houder. Kosten van restitutie van de bedragen kunnen niet aan de houder in rekening worden gebracht.

De bevestiging van een bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van het hebben van perfecte kennis en de vrijstelling om gebruik te maken van zijn eigen inkoopvoorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de vastgelegde bevestiging zijn het bewijs van de transactie. Als de koper een e-mailadres heeft en deze op zijn bestelformulier heeft aangegeven, deelt de Ondévit Stichting per e-mail de bevestiging van de registratie van zijn bestelling mee.

Als de koper contact wil opnemen met de Ondévit Stichting, kan hij dit doen per post op het volgende adres: Ondévit Stichting Kerklaan 3 2282GK Rijswijk Nederland.; hetzij per e-mail op het volgende adres: ondevit@ondevit.com, of per telefoon op +31703998726

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

De Ondévit Stichting behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom, inclusief kosten en belastingen.

Artikel 6. Intrekking

Op grond van artikel L121-20 van de consumentenwet heeft de koper een termijn van veertien werkdagen vanaf de levering van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en retourneert hij het product aan de verkoper voor ruilen of terugbetalen zonder boete, behalve de kosten van retourzending.

Artikel 7. Levering

Leveringen worden uitgevoerd naar het adres dat op het bestelformulier is aangegeven en dat zich alleen in het overeengekomen geografische gebied kan bevinden. Bestellingen worden gedaan door een bezorgdienst met tracking, levering zonder handtekening. Levertijden zijn slechts indicatief; als ze langer dan dertig dagen na de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en de koper worden terugbetaald. De Ondévit Stichting kan de koper het trackingnummer van het pakket per e-mail bezorgen. De koper wordt door zijn postbode thuisbezorgd. In geval van afwezigheid van de koper ontvangt hij een kennisgeving van doorgang van zijn postbode, die hem in staat stelt om de bestelde producten bij het dichtstbijzijnde postkantoor in te trekken voor een door de postdiensten aangegeven periode. Transportrisico’s zijn de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de artikelen de gebouwen van de Ondévit Stichting verlaten. De koper is verplicht om de aanwezigheid van de medewerker van La Poste of de bezorger, de staat van de verpakking van de goederen en de inhoud ervan na aflevering te controleren. In het geval van schade tijdens het transport, moet er binnen drie dagen na levering protest worden ingediend bij de vervoerder.

Artikel 8. Garantie

Alle producten geleverd door de Ondévit Stichting profiteren van de wettelijke garantie voorzien door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. In geval van niet-conformiteit van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar de Ondévit Stichting die het terugneemt, inwisselt of terugbetaalt. Alle claims, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten worden gedaan per post op het volgende adres: Ondévit Stichting, Kerklaan 3, 2282 GK Rijswijk, Nederland, binnen dertig dagen na levering.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

De Ondévit Stichting wordt, in het proces van verkoop op afstand, alleen gehouden door een middelenverbintenis. Aansprakelijkheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van internet, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, serviceonderbrekingen of andere onbedoelde problemen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Alle elementen van de Ondevit.com-website zijn en blijven de intellectuele en exclusieve eigendom van de Ondévit Stichting. Niemand mag reproduceren, exploiteren of gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs gedeeltelijk, elementen van de site, hetzij in de vorm van foto’s, logo’s, visuele of tekst.

Artikel 11. Persoonlijke gegevens

De Ondévit Stichting zet zich in voor het behoud van de vertrouwelijkheid van de informatie die door de koper wordt verstrekt, die hij zou moeten doorgeven voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle informatie betreffende hem is onderhevig aan de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978. Als zodanig heeft de gebruiker het recht op toegang, wijziging en verwijdering van informatie over hem. Hij kan zich op elk moment wenden tot het volgende adres: Ondévit Stichting, Kerklaan 3, 2282 GK Rijswijk, Nederland.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Deze voorwaarden voor verkoop op afstand zijn onderworpen aan de Franse wetgeving. Voor alle geschillen of geschillen is de bevoegde rechtbank die van Den Haag (Nederland).

Originele versie in het Frans